ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L., en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle:

A nosa denominación social é ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L. e o noso NIF  B27719434

O noso domicilio ubícase en Rúa Pío XII, 10, 36400 O Porriño (Pontevedra)

O teléfono de contacto é 986 137 940

Pode contactar con ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L. mediante os seguintes medios:

 Av. De Beiramar 59 · 36202 · Vigo · Pontevedra ·España

E-mail: admin@espazofest.com

Sitio Web: www.espazofest.com

 

1. CONDICIÓNS DE USO E A SÚA ACEPTACIÓN

Estas condicións regulan o uso da web de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” para o usuario da internet, e expresan a aceptación plena e sen reservas do mesmo de todas e cada unha das condicións e restricións que estean publicadas na web no momento en que acceda á mesma.

O acceso á web e/ou a utilización de calquera dos servizos nela incluídos supoñerá a aceptación de todas as condicións de uso.

“ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” resérvase o dereito para modificar unilateralmente a web e os servizos nela ofrecidos, incluíndo a modificación das condicións de uso. Por iso recoméndase ao usuario que lea este Aviso Legal tantas veces como acceda á web.

 

2. CONDICIÓNS DE UTILIZACIÓN DA WEB

O usuario debe utilizar a web de conformidade cos usos autorizados.

Queda expresamente prohibida a utilización da web ou de calquera dos seus servizos con fins ou efectos ilícitos, contrarios á boa fe, á orde pública ou ao establecido nas condicións de uso.

Queda igualmente prohibido calquera uso lesivo de dereitos ou intereses de terceiros ou que, de calquera forma, dificulten a utilización por parte doutros usuarios a normal utilización da web e/ou os seus servizos.

 

3. DEREITOS DE PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Todos os contidos da web (marca, nomes comerciais, imaxes, iconas, deseño e presentación xeral das diferentes seccións) están suxeitos a dereitos de propiedade intelectual ou industrial de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” ou de terceiros. En ningún caso o acceso á web implica que por parte de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” ou do titular deses dereitos:

– outórguese autorización ou licencia algunha sobre eses contidos,

– renúnciese, transmita ou ceda total ou parcialmente ningún dos seus dereitos sobre eses contidos (entre outros, os seus dereitos de reprodución, distribución e comunicación pública).

Non poderán realizarse utilizacións da web e/ou dos seus contidos, diferentes das expresamente autorizadas por “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.”. Ningún usuario desta web pode revender, volver publicar, imprimir, baixar, copiar, retransmitir ou presentar ningún elemento desta web nin dos contidos da mesma sen o consentimento previo por escrito de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.”, a menos que a lei permita, en medida razoable, copiar ou imprimir os contidos para uso persoal e non comercial manténdose inalterados, en todo caso, o Copyright e demais datos identificativos dos dereitos de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” e/ou do titular dos dereitos deses contidos.

Esta web e os seus contidos están protexidos polas leis de protección da Propiedade Industrial e Intelectual internacionais e de España, xa sexa como obras individuais e/ou como compilacións. O usuario non pode borrar nin modificar de ningún xeito a información relativa a eses dereitos incluídos na web.

Quedan reservados todos os dereitos a favor de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” ou do titular dos mesmos.

 

4. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

 
4.1 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento da Web.
 

«ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non garante e non asume ningunha responsabilidade polo funcionamento da web e/ou os seus servizos. En caso de producirse interrupcións no seu funcionamento “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” tratará, se isto fose posible, de advertilo ao usuario. “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” tampouco garante a utilidade da web e/ou os seus servizos para a realización de ningunha actividade en particular, a súa infalibilidade nin que o usuario poida utilizar en todo momento a web ou os servizos que se ofrezan. “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” está autorizado a efectuar cantas modificacións técnicas sexan precisas para mellorar a calidade, rendemento, eficacia do sistema e da súa conexión. Salvo que se indique expresamente un prazo, a prestación dos servizos ten en principio unha duración indefinida; con todo, “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” está autorizado a dar por terminados algún dos servizos ou o acceso á web en calquera momento. Sempre que isto fose posible, “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” tratará de comunicalo con antelación ao usuario.

 

4.2 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento de la Web.

 Os contidos de todo tipo incluídos na web que se achan dispoñibles para o público en xeral, facilitan o acceso a información, produtos e servizos fornecidos ou prestados por “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.”. Devanditos contidos son facilitados de boa fe por “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” con información procedente, en ocasións, de fontes distintas a “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.”. Por tanto, “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non pode garantir a fiabilidade, veracidade, exhaustividad e actualidade dos contidos e, por tanto queda excluído calquera tipo de responsabilidade de “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” que puidese derivarse polos danos causados, directa ou indirectamente, pola información á que se acceda por medio da web. “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non garante a idoneidade dos contidos incluídos na web para fins particulares de quen acceda á mesma. En consecuencia, tanto o acceso á devandita web como o uso que poida facerse da información e contidos incluídos nas mesmas efectúase baixo a exclusiva responsabilidade de quen o realice, e “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non responderá en ningún caso e en ningunha medida polos eventuais prexuízos derivados do uso da información e contidos accesibles na web. Así mesmo, “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non será en ningún caso responsable por produtos ou servizos prestados ou ofertados por outras persoas ou entidades, ou por contidos, informacións, comunicacións, opinións ou manifestacións de calquera tipo orixinados ou verteduras por terceiros e ás que se poida acceder a través da web.

 
4.3 Exclusión de garantías e responsabilidade polo funcionamento da Web.
 

A web pode permitir ao usuario o seu acceso por medio de ligazóns a outras páxinas web. “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non responde nin fai seu o contido das páxinas web enlazadas, nin garante a legalidade, exactitude, veracidade e fiabilidade da información que inclúan. A existencia dunha ligazón non supoñerá a existencia de relación de ningún tipo entre “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” e a titular do sitio enlazado. “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non terá ningún tipo de responsabilidade por infraccións ou danos que se causen ao usuario ou a terceiros polo contido das páxinas web ás que se atopen unidas por unha ligazón.

 

5. POLÍTICA DE COOKIES 

O sitio web www.espazofest.com pode utilizar cookies cando un USUARIO/A navega polos sitios e páxinas web do SITIO WEB. As cookies utilizadas polo sitio web asócianse unicamente cun/unha USUARIO/A anónimo/a e o seu computador e non proporcionan por si mesmas o nome e apelidos do/a USUARIO/A. Grazas ás cookies, resulta posible recoñecer aos/ás USUARIOS/ ASL rexistrados despois de que estes/ as rexístrense por primeira vez, sen que teñan que rexistrarse en cada visita para acceder ás áreas e servizos reservados exclusivamente a eles/ as. As cookies utilizadas non poden ler datos do seu disco duro nin ler os arquivos cookie creados por outros provedores. Os datos identificativos de cada USUARIO/A son cifrados para maior seguridade.

De igual maneira, os nosos servidores web detectan de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo/a usuario/a. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións estatísticas que nos permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos nosos servizos web, etc.

Terceiros como a empresa estadounidense Google Inc. ou outras empresas cuxo software se emprega para o funcionamento deste sitio web poden usar cookies destinadas a usos como a análise que os usuarios e ususarias fan do sitio ou de partes ou funcionalidades do mesmo.  

O/a USUARIO/A ten a posibilidade de configurar o seu navegador para ser avisado/a en pantalla da recepción de cookies e para impedir a súa instalación no seu disco duro. Por favor, consulte as instrucións e manuais do seu navegador para ampliar esta información. Para utilizar o sitio web, non resulta necesario que o USUARIO/A permita a instalación das cookies enviadas polo sitio web, sen prexuízo de que en tal caso será necesario que o Usuario/a se rexistre como usuario/a de cada un dos servizos cuxa prestación requira o previo rexistro.

 

6. XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

 

As condicións de uso e os servizos ofrecidos na web réxense pola Lei Española. “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” non ten control algún sobre quen ou quen pode acceder á súa web e onde poden estar emprazados. A pesar de que “ORGANIZACIÓN DE IDEAS DE ÉXITO S.L.” é consciente diso, isto non significa que se someta ás xurisdicións de países estranxeiros; en caso de conflito ou reclamación en relación á web ou calquera dos servizos por ela prestados, as partes acordan someterse expresamente aos xulgados e tribunais de VIGO (Pontevedra).