Os pazos

Concertos en vivo nos impresionantes xardíns de pazos galegos con máis de cinco séculos de historia.

Nigrán teno todo. Situado nun das paraxes máis bonitas das Rías Baixas, as súas praias están entre os mellores areais de Galicia. E os seus pazos están entre os mellores exemplos da arquitectura tradicional galega deste tipo de edificacións.

Espazo Fest se celebra en 2 impresionantes pazos de Nigrán:

  • Pazo de Cea. Construíuse a finais do s. XVI, por iniciativa de Juan de Cea. É un característico pazo de planta en “ L”, realizado en cachote con perpiaños nas esquinas. Conta con patín e escalinata con ampla balconada. Dispón de capela (separada do edificio principal e unida ao portal de entrada) pombal, hórreo e fonte blasonada, muro terminado en almeas, portalón en dintel entre pilastras.

  • O Pazo de Urzáiz comeza a construise no século XIV, pero a maior parte das estruturas actuais datan do s. XVII. Ten planta de “Ou”, cunha fermosa escalinata central, balaustrada, pola que se accede a un patín cuberto e ás dependencias da planta superior. Nas dúas caras que se enfrontan coa escaleira hai catro escudos con armas dos fundadores. O conxunto complétase cunha torre almenada, hórreo e capela exenta do s. XVII.

Pazo de Cea.

Pazo de Urzáiz.

GL